Web raspored polazaka

Kreiran je web raspored za Liburniju Zadar. Preko web rasporeda je moguće pregledavati polaske i odlaske prijevoznika Liburnija Zadar...

Izrada i kodiranje magnetnih karata

Razvijeno je poslovno rješenje za izradu pokaznih karata za potrebe GRAS Sarajeva. Razvijeno je rješenje za personalizaciju, kodiranje i izradu ma...

Klimaterm Dubrovnik

Kreirana je službena web stranica za Klimaterm Dubrovnik. Na web stranici je moguće pregledavati informacije o ugradbenim proizvodima, referencama...

2 godine mandata

Kreirana je web brošura - dvije godine mandata za općinu Konavle. Na web brošuri je moguće pregledavati informacije o dosadašnjim kao i budući...

Prodajna mjesta

Kreirano je poslovno rješenje za prodaju i produživanje karata javnog gradskog prijevoza Libertas koje je u potpunosti integrirano s našim centra...

Kontrola pokaznih karata

Kreirano je poslovno rješenje i mobilna aplikacija za kontrolu pokaznih karata javnog gradskog prijevoza Libertas koje je u potpunosti integrirano ...

Servisi, potrošnja

Kreirano je poslovno rješenje za upravljanje potrošnjom i servisima vozila javnog gradskog prijevoza Libertas koje je u potpunosti integrirano s n...

Maestral Boat Tours

Kreirana je službena web stranica za obrt "Kate" taxi prijevoz na vodi Na web stranici je moguće pregledavati i bukirati brodske ture i izlete, do...

Vodopić vina

Kreirana je službena web stranica za vinariju Vodopić. Na web stranici je moguće pregledavati informacije o odabranim vinima, kontakt informacije...

Konovizija

Kreirana je službena web stranica za „Konoviziju“ najpopularnije lokalno pjevačko natjecanje temeljeno na Euroviziji. Na web stranici je moguće...

Upravljanje kartama

Kreirano je poslovno rješenje za upravljanje kartama javnog gradskog prijevoza Libertas koje je u potpunosti integrirano s našim centralnim informac...

Evidencija radnog vremena

Kreirano je poslovno rješenje za evidenciju radnog vremena zaposlenih koje je u potpunosti integrirano s našim centralnim informacijskim sustavom L...

Upravljanje voznim parkom

Kreirano je poslovno rješenje za upravljanje voznim parkom javnog gradskog prijevoza Libertas koje je u potpunosti integrirano s našim centralnim in...

Predaja dnevnog utrška

Kreirano je poslovno rješenje za kontrolu i predaju dnevnog utrška vozača javnog gradskog prijevoza Libertas-Dubrovnik koje je u potpunosti integri...

Analiza podataka

Razvijeno je poslovno rješenje za analizu podataka javnog gradskog prijevoza Libertas koje je u potpunosti integrirano s našim centralnim informacij...

Izrada i kodiranje pokaznih karata

Razvijeno je poslovno rješenje za izradu pokaznih karata za potrebe javnog gradskog prijevoza Libertas koje je u potpunosti integrirano s našim cent...

LiberAll

Informacijski sustav je kreiran za potrebe javnog gradskog prijevoznika Libertas. Sustav dohvaća podatke iz raznih uređaja iz vozila i šaltera popu...

Apartmani Veselić

Jedinstvena web stranica kreirana je za „Apartmane Veselić“. Posebnu pozornost obratili smo na vizualni sadržaj koji karakterizira atmosferu pro...

Obrt Božo. 2019 Sva prava pridržana